Terapie

               duše i těla

 

Terapie duše i těla spočívá v celostním - emočně-spirituálním - léčení kořenů příčin, jádra problémů. Věnujeme se tělu i duši, věčný duch (dech Života) pomáhá ukotvit nové kódy vědomí i ve fyzickém, mentálním i emočním těle.

Terapie probíhá formou osobního sezení nebo v online podobě, může mít různou formu dle situace a tématu, dle jedinečnosti klienta. Vedle práce s úrovní vědomí i nevědomí v podobě vizualizace můžeme tančit, následovat intuici směrující k určitému pohybu, aby emoce byla plně vyjádřena, někdy se potřebuji klienta dotknout a podpořit uvolnění bloků i fyzickým dotykem, bubnováním, očistou vonným dýmem... 

Cena za terapii duše i těla je v délce trvání 90 min. činí 2.200 Kč / 90 EUR.

S každou další započatou půlhodinou se částka navyšuje o 500 Kč /  20 EUR. 

 

stanislava@sohamcestasvobody.cz
+420728562335

                  Jak terapie duše i těla probíhá? 

Setkání sestává ze tří částí - nejprve klient hovoří o svých potížích, vztazích, životních osudech, společně mapujeme různé životní zlomy, případně traumata, hledáme a nacházíme příčiny obtíží.

Ve druhé části provázím klienta za pomoci rozmanitých terapeutických metod směrem k uvolnění a propuštění vnitřních bloků, modelů, programů. Současně si klient vytváří nové modely a postoje, které přinášejí více svobody, radosti a štěstí, tvoří nový život založený na úctě, respektu, lásce. Pracujeme na úrovni vědomí i nevědomí, pracujeme s tělem fyzickým, mentálním i emočním, v přímém napojení na Vyšší Já a podpůrnou energii duchovních průvodců a Mistrů. 

V závěru setkání klient ukotvuje nově vytvořené modely a postoje ve svém těle, propojuje fyzické tělo se svojí duší a energií Boha/Zdroje v sobě, spojuje se se svým Vyšším Já

 

                  Metody

Při sezeních používám širokou škálu terapeutických metod, a to vždy individuálně dle potřeb konkrétního klienta a jeho tématu.

Často využívám vizualizaci, vedené meditace na míru konkrétnímu tématu a člověku, práci s rodem a rodovou zátěží, regresní techniky vedoucí do vzpomínek z dětství či v minulých životech, přepis nefunkčních programů podvědomí, aktivaci nových kódů vědomí, rozmanité techniky očisty a souladu těla, mysli a duše. Pracuji s archetypy našeho dualitního světa, s konstelačními principy. 

Na fyzické úrovni se mi osvědčila terapie dotykem v přímém napojení na Zdroj, stvořitelskou energii či na duchovní Mistry - vždy na míru jedinečnosti příběhu duše každého klienta. Osvědčily se šamanské techniky očisty bubnováním a vonným dýmem, stejně jako u některých příběhů je vyžadována síla a krása posvátné geometrie

Tato forma setkání je v podstatě individuálním přechodovým rituálem, bránou k novému životu ve větší svobodě a naplnění sebou samým/samou. 

Podstatou je vždy práce s konkrétní emocí zapsanou hluboko v paměti těla, v temnotě buněk, a s omezujícími programy zakotvenými v mysli i těle. 

Témata a přístup

Zabývám se především vztahy - k rodičům, dětem, partnerům, k práci, k autoritám, k penězům či hojnosti obecně, zvláště pak vztahem k sobě sama. Každý z nás si ze svého dětství či dávnější minulosti nese spoustu programů, vzorců, bloků, které nedovolují život v plné síle a štěstí. Často pracujeme s rodem při čištění rodové linie a propouštění starých rodových programů, což prosvětluje a uzdravuje vztahy v celých rodinách a rodech napříč časem a prostorem.

Baví mě práce se strachem jako limitujícím prvkem a jeho přepólování do jiné pozice v životě klienta, stejně aktuální je program viny a křivdy.

Dle potřeb a přání klienta lze vstoupit do regresní terapie, kdy na základě příběhů a postojů v minulých životech lze uvidět svoje téma v mnohem širších souvislostech, dochází k léčení v mnoha úrovních ducha i těla.