Ve službě Zemi

..........................

 

individuální

konzultace

a programy

 

skupinové programy

..........................

 

Vše, co hledáme venku, máme v sobě.

Individuální konzultace a programy

Procházíme obdobím veliké transformace. A nejsme sami.

Je čas... spolupracovat - s každým narovnaným svobodným člověkem se násobí láska a zvyšuje frekvence na Zemi.

Miluji individuální práci s klienty a klientkami, při níž se dějí zázraky v přímém přenosu...

Je čas i pro Tebe? Stisknutím tlačítka se dozvíš více: 

Pro ty, kteří chtějí OCHUTNAT způsob, jakým pracuji a zda je to vhodné pro ně.

Výhodné balíčky sezení s nádhernými výsledky přímo ve hmotě, uzdravení těla i duše... během systematické spolupráce.

Mimořádná luxusní služba s hlubokým trvalým efektem, posvátná cesta k hlubokému žití lásky na všech úrovních... a hlavně ve hmotě, v realitě

Přechodové rituály

Více informací se chystá... už brzy 🙂 

 

Skupinové akce, ženské kruhy, semináře, Tanec bohyní

 

Obřady pro Zemi, májová slavnost, svátky živé Země

 

Témata konzultací a provázení

Vztahy

Vztahy - k rodičům, dětem, partnerovi či partnerce, uvolnění nezdravé závislosti a rodových programů, odpoutání se od minulých vztahů vztah k sobě sama - návrat k radosti a aktivace životní síly...

Podvědomé programy mysli, emoce

Strach, limity - oslabení omezujícího programu strachu, obav a úzkostí, komunikace s bytostí strachu a nastavení jeho nové role pro život. Myšlenky - uvolnění tíživých a úzkostných myšlenek, práce s vnitřním kritikem. Práce s nastavením mysli a emočním polem, emočním kódem v těle.

Hojnost, poslání

Uvolnění bloků souvisejících s penězi, prací, hojností v životě a vytvoření nového nastavení pro život ve větší svobodě a radosti, v hojnosti. Zvědomění darů a talentů, otevření energetického systému postoji TVŮRCE.

Zdroj síly a lásky

Uvolnění starých tíživých omezení a emočních programů, nový začátek - převzetí odpovědnosti za sebe a svůj život, otevření zdroje tvořivé síly v sobě. Aktivace ZDROJE a ukotvení do těla, do paměti buněk a nastavení nových kódů vědomí v těle, propojení s myslí a duší.

Aktivace

Aktivace Božské jiskry a hlasu intuice v nitru. Otevření spojení se světelnými průvodci, se světelnou rodinou duše, silné a hmatatelné propojení s Vyšším Já. Trvalé spojení s duší a její ukotvení do těla, do hmoty, reality.

Integrace

Aktivace nejvyššího potenciálu napojením na nejčistší zdroj láskyplné energie v sobě, INTEGRACE mysli, těla a duše v Duchu/Zdroji. Propojení vnitřních částí a energetického systému v harmonický Celek.

Vzdělání a zkušenosti

- státní zkouška z psychologie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity (2000), rozšiřující zkouška z psychologie na Masarykově univerzitě,
- dlouholetá praxe učitelky na 2. stupni základní školy (2000-2021), 
- terapeutický trénink na Slovensku pod vedením Mab Junga (2019-2021), studium teorie + cca sto hodin bezplatné praxe,
- dnes už přes tisíc hodin přímé praxe a stovky spokojených zářících klientů, 
- lektorský kurz Taneční medicíny u Marcely Berith, 
- zkušenosti mateřské i partnerské, mnohaleté studium lidské duše v životě i odborné literatuře, 
- seberozvojové semináře a kurzy - intuitivní pedagogika, cesta posvátného ženství, práce s myslí a emocemi, studium psychosomatiky a sebeléčení, human design, genové klíče, emoční kód aj., 
- semináře pedagogické i osobnostní s tématem konfliktu vnitřního i vnějšího a přístupu k němu, konfliktní a krizové situace, 
- dlouholeté studium psychologie, historie, rozvoje osobnosti a tradic nativních národů, šamanismu a cest k žití nejvyššího potenciálu duše, 
- letitá praxe s vedením rozhovorů, otevíráním bolavých a nejasných témat, léčení nezdravých emocí aj., 
- mnohaletá cesta za světlem duše, přes nánosy představ a omezení rodů i společnosti k zářivosti, jasu a přijetí světla i stínu. Cesta k naplnění plného potenciálu své duše ve službě Zemi,
- zkušenosti s provázením žen na ženských kruzích, přechodových rituálech, obřadech pro Zemi a spirituálně zaměřených seminářích.