Ochrana osobních údajů

Pokud jsi mým zákazníkem nebo návštěvníkem webu, svěřuješ mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.

Seznam se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máš v souvislosti s GDPR (Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679  o ochraně osobních údajů).

Správa osobních údajů

Správkyně: Stanislava Sóham - Mgr. Stanislava Veverková, adresa na I. Olbrachta 10, 69501 Hodonín; IČO: 09263471.

Provozuji webovou stránku www.sohamcestasvobody.cz

Tvoje osobní údaje zpracovávám jako správkyně, určuji tedy, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, a pečlivě vybírám případné další zpracovatele, kteří mi budou pomáhat s jejich zpracováním.

Kontaktní údaje
Pokud se na mě budeš chtít v průběhu zpracování obrátit, můžeš mě kontaktovat na e-mail: stanislava@sohamcestasvobody.cz  nebo  na telefonu +420728562335.

Prohlášení
Prohlašuji, že jako správkyně tvých osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
         ● tvoje osobní údaje budu zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
         ●  plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
         ●  tě budu podporovat a umožním ti uplatňování a plnění tvých práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR. 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříš sám/sama, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

          ● poskytování služeb, plnění smlouvy 

Tvoje osobní údaje v rozsahu: jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu nezbytně potřebuji k plnění smlouvy - např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží atd.).

          ● vedení účetnictví 

Jsi-li zákazníkem, pak tvoje osobní údaje (fakturační a platební údaje - číslo účtu, případně IČO a DIČ) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Tvoje osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.

          ● marketing - zasílání newsletterů

Tvoje osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáš v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráš, využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jsi-li mým zákazníkem, činím tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že tě moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejsi mým zákazníkem, zasílám ti newslettery jen na základě tvého souhlasu, a to po dobu 5 let od jeho udělení. V obou případech můžeš tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

          ● pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě tvého souhlasu ti mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

          ● fotografická dokumentace - živé akce, reference, workshopy

Pouze na základě tvého souhlasu mohu využít tvoje fotografie, reference, zpětné vazby apod., a to do doby, než souhlas saám/sama odvoláš. Klient, který se účastní živých nebo on-line akcí správkyně, poskytne svoje reference nebo komentář, uděluje správkyni licenci s fotodokumentací, referencemi a komentáři nakládat ve prospěch své podnikatelské činnosti.

         ● reference a recenze 

Na základě souhlasu zveřejňuji zpětnou vazbu v podobě referencí a recenzí pouze od lidí/klientů, které osobně znám z individuálních konzultací, seminářů, ženských kruhů a jiných offline akcí mnou pořádaných, stejně jako od klientů z online prostředí - kteří se zúčastnili přenosů, programů, kruhů v online prostředí či online individuálních konzultací, kteří zakoupili výtvory mnou stvořené. Recenze jsem přijala v podobě odpovědi v dotazníku nebo jako zprávu v e-mailu či messengeru.

Tvoje osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo není v konkrétních případech uvedeno jinak.

Cookies
Při procházení mých webových stránek zaznamenávám tvoji IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíš a ze které stránky přicházíš. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správkyně, neboť věřím, že díky tomu ti mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě tvého souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžeš na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Tvoje osobní údaje chráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako by byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení tvých osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K tvým osobním údajům mají přístup pouze moji spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. 

Jsou to poskytovatelé následujících platforem: MailerLite, MioWeb, Simpleshop, Facebook, Google, WhatsApp. 

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji však, že v takovém případě budu při výběru klást na zpracovatele minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. 

Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Práva klienta/zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, kontaktuj mě prosím pomocí e-mailu. 

 •  ● Máš právo na informace, které je naplněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
   ● Díky právu na přístup mě můžeš kdykoli vyzvat a já ti doložím ve lhůtě 14 dní, jaké tvoje osobní údaje zpracovávám a proč.
   ● Pokud se u tebe něco změní nebo shledáš své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů.
   ● Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že zpracovávám nepřesné údaje, domníváš se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat, nebo pokud jsi vznesl/a námitku proti zpracování.
   ● Můžeš omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezuješ účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).
   ● Právo na přenositelnost. Pokud bys chtěl/a své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že ti informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 21 dní.
   ● Právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na tebe zapomenout, ale pokud si to budeš přát, máš na to právo. V takovém případě vymažu veškeré tvoje osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 21 dní.
 • V některých případech jsem však vázána zákonnou povinností a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu tě budu informovat na e-mail.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
  Pokud máš pocit, že s tvými údaji nezacházím v souladu se zákonem, máš právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu budu ráda, pokud nejprve budeš o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.
 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
  E-maily s inspirací, články či produkty a službami ti zasílám, jsi-li můj zákazník, na základě mého oprávněného zájmu. 
  Pokud zákazníkem ještě nejsi, posílám ti je pouze na základě tvého souhlasu. V obou případech můžeš ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Mlčenlivost
  Dovoluji si tě ujistit, že moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat tvoje osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení tvých osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez tvého souhlasu nebudou tvoje osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
  Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 6. 1. 2023.