Síla afirmací

Naší hlavou víří v každém okamžiku spousty myšlenek, udává se, že denně ve své mysli dáváme pozornost asi 60 – 70 tisícům myšlenek. Některé jen tak proplouvají, jiným věnujeme skutečnou pozornost, rozvíjíme je a tvoříme řešení nějakého problému, utváříme s jejich pomocí naši realitu

Často vnímáme slova či věty převzaté od okolí – rodičů, autorit, společenské konvence… A často mnohé z nich obracíme proti sobě – přestali jsme na základě tlaku okolí naslouchat jemnému šepotu duše, vpustili jsme do našich životů mnoho a mnoho slov, myšlenek a dáváme jim velkou váhu.

Posloucháme je, co říkají, a podle toho nahlížíme sami na sebe. Vlastně tak programujeme sami sebe. Hodnotíme a posuzujeme na jejich základě své tělo, svoji hodnotu jako člověka, rodiče, potomka, pracovníka, svoji povahu, svůj přínos pro společnost, ve vztahu…

Myšlenka - slovo - čin

Naše tělo je z velké části tvořeno vodou a voda nese zásadní informaci o životě, o nás, ve vodě život na naší planetě vznikl.

Voda je nezbytnou součástí našeho bytí v těle zde na Zemi.

A voda je i vodič. Reaguje na zvuk. Jsou už dávno známy pokusy japonského vědce Masaru Emoto, který programoval slovem vodu a fotil molekuly vody vystavené účinku pozitivních i negativních slov, myšlenek. 

Slovo je jedním z kroků tvoření dle posloupnosti myšlenka – slovo – čin. A jakmile používáme ta správná slova, kterými programujeme sebe k tomu, jak chceme být, slovo se stává činem. 

Na začátku je myšlenka ve formě touhy změnit sebe, změnit něco ve svém životě. Nelze kontrolovat všechny myšlenky, které myslí procházejí.

Lze však vybrat, kterým myšlenkám věnujeme pozornost.

Lze vybrat to, co rezonuje přímo se mnou, co mi je příjemné a ladí.

Mně na míru.

A začít programovat vědomě své bytí – myšlenkami a emocemi. 

Afirmace jako nástroj změny

Jednou z často používaných technik pro přeprogramování podvědomí jsou AFIRMACE.

Jedná se o krátké věty či tvrzení, které postupně vnášejí do vody v buňkách našeho těla zásadní informace o tom, jak chceme žít, jací chceme být.

Jde totiž o to, že spolu s myšlenkou, slovem reaguje naše tělo emocí. Nějak se cítí. A pokud je emoce v souladu s afirmací, pokud spolu ladí, pokud afirmace odráží to, po čem opravdu toužíme, vytváří se realita dle našeho přání. 

Pamatuji si, jak na počátku svojí cesty sebepoznání, seberozvoje jsem tápala. Tolik informací! Tolik učitelů! Tolik technik…! Jak rozeznat, kde je pravda a co je to pravé pro mě?

Jak se zorientovat? 

Mocná síla slova

S pomocí kamarádky jsem se dostala k vytvoření vlastních afirmací, které jsem pravidelně pronášela a současně se jimi ladila – vždy ráno cestou na pracoviště, odpoledne cestou zpět a vždy před usnutím.

Pamatuji, jak jsem se dlouhý seznam za týden naučila nazpaměť a jaká energie mě provázela. Ty věty, které jsem pronášela, mi dodnes vyvolávají spokojený úsměv na tváři. Ten pocit dodnes pamatuje mé tělo – vysílá vlny laskavostinaplnění

Pamatuji také, jak se současně s programováním mysli změnilo vyzařování mého těla, mého bytí do okolí – a okolí začalo reagovat. Krásně.

Pamatuji, jak jednoduché věty afirmací pomohly měnit můj postoj k životu – z oběti okolností k tvůrkyni. Jak se rychle začalo dařit v zaměstnání, jak se měnily vztahy s lidmi v mém okolí a do života začali rychle přicházet noví přátelé stejně naladění. I to, jak odcházeli ti, kteří už nebyli v souladu, nerozuměli.

Pamatuji, jak jsem chytila nový vítr do plachet a zahájila raketový start na cestě seberozvoje – a přišly příležitosti, o jakých by se ani nesnilo…

Pokud vytrváme v pravidelnosti a navíc propojíme afirmaci s vizualizací, rychlý účinek je zaručen. Důležité je naladění na sebe a hluboká víra v sebe, ve svoji schopnost a právo tvořit svůj život podle svého. 

Zásady a doporučení

 • Vesmír nezná NE. A proto je třeba pohlídat, aby afirmace - tedy nový program pro nový život - zněla pozitivně, zápor nepoužíváme.
 • Afirmaci na míru pro sebe tvoříme vždy v přítomném čase. Teď se to děje, teď tvořím. Už se to děje…
 • Jednoduché krátké věty - více je tady méně.
 • Začínáme Já jsem… Já mám… - ztotožňujeme se s tvrzením úplně.
 • Prociťujeme, prožíváme, jako bychom už žili ten nový život. Zpočátku se občas objeví pochybnosti, pokud však vytrváme, s pozitivně laděnými větami se i tělo začne cítit jinak. záleží na naší pozornosti - jak si všímáš svého těla a jeho pocitů?
 • Důležitá je víra, důvěra. Je proto vhodné nastavit si afirmaci tak, aby pro mě samou zněla uvěřitelně, reálně - a opět se řídíme pocity těla.
 • Zásadní je pravidelnost - já měla tehdy afirmace napsané na lístku a nosila jsem všude s sebou, napsala jsem i na lístek zvlášť a vložila pod karafu s vodou, do peněženky, na noční stolek… a pronášela jsem je několikrát za den, časem se vytvořila jistá pravidelnost v rytmu. Staly se pevnou součástí mého každodenního života.
 • K tomu, aby si člověk vytvořil trvalý návyk - ať už v myšlení či hmotné sféře života - stačí 21 dní. Pokud tedy vytrváme 21 dní pronášet pozitivně laděné afirmace, co se změní v postoji k sobě samému, k životu?
 • Afirmace je možné vložit do visionboardu, pokud máme, a ukotvit je tak jako součást životní vize.
 • Velkou sílu mají afirmace pronášené před usnutím - podvědomí se jimi pak zabývá i během spánku. Je možné je nahrát a opakovat polohlasem…
 • Afirmaci je možné zařadit i jako součást meditace - při hlubším kontaktu s vnitřním zdrojem a případně spojené s vizualizací mají mimořádný účinek na vědomí i podvědomí.

Pamatuji si, jak každodenní vyslovování afirmací snížilo stres v mém těle, cítila jsem se více sebejistá při řešení obtížných úkolů či problémů. Vibrace mého těla a bytí se pohybovaly ve sférách lásky, pokoje, laskavosti, míru a vděčnosti.

Zlepšila se míra mého sebepoznání – ihned jsem vnímala pokles vibrací, vliv nenápadných negativních emocí či myšlenek a dokázala zase rychle vyzařování posílit a vrátit tam, kde jsem se cítila dobře.

Nejdůležitější pro mě byl pocit ŠTĚSTÍ. Tichého, nenápadného, pokojného a míru plného štěstí, které prostupovalo celým bytím… 

Dalším krokem pak byla práce s emocemi, které se postupně vyplavovaly a toužily být uviděny a přijaty, o tom zase jindy…

Na základě letitých zkušeností jsem připravila jsem několik zásadních afirmací, které mně osobně pomáhaly a stále pomáhají, když potřebuji pozvednout mysl.

Níže pod článkem pak uvádím obecně známé a často používané afirmace. Jsou volně k dispozici ve formě nahrávky na mém YouTube kanálu Sóham nebo ke stažení v mp3 formátu v odkazu zde (už brzy) – lze je stáhnout třeba do mobilu a poslechnout a realizovat kdykoli, využít jako pomocníka při programování mysli i podvědomí a tvorbě nové reality. 

Často používané afirmace

 • Já jsem vděčný za vše, co mám ve svém životě.
 • Já nacházím a vnímám všechnu radost a hojnost, které život přináší.
 • Já vítám štěstí a lásku ve svém životě.
 • Já žiji v souladu s vesmírnou silou, která mě stvořila.
 • Peníze volně proudí do mého života.
 • Důvěřuji svému tělu - vždy ví, co je pro mě zdravé a dobré.
 • Do mého života přicházejí správní lidé ve správný čas.
 • Zasloužím si úspěch a štěstí.
 • Dnes je den plný zázraků, dnes zažívám krásu a blaženost.
 • Na mně záleží. Já jsem dokonalý takový, jaký jsem.

 

Stanislava Sóham
Jsem průvodkyně na cestě vnitřní transformace ke svobodě a životu v celistvosti. Miluji lidské příběhy a ukazuji hluboké souvislosti v příbězích duše napříč časem i prostorem. Provázím klienty do hlubin nitra i k výšinám bytí k sebepoznání a integritě mysli, duše a těla v Jednotě. Tvořím přechodové rituály s vysokofrekvenčními PORTÁLY k propojení napříč dimenzemi.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.