,,Mami, je mi jedno, jestli zrovna děláš nebo neděláš vtípky a blbinky, ale není mi jedno, jestli mám maminku a jakou,“ dnes při usínání pronesl syn.

 • Jaké hodnoty vyznává a zda v nich touží pokračovat.
 • Jaké lidi má kolem sebe a s kým z nich skutečně touží trávit svůj čas a sdílet prostor.
 • Jaké pocity mu přináší jeho práce a zda je pravdivým vyjádřením jeho touhy žít.
 • Jakým způsobem touží trávit svůj volný čas a kde a s kým.
 • Jak moc věcí skutečně potřebuje k životu.
 • Jak zjednodušit své dny, své jednání a práci.
 • Jak... - pro každého trochu jinak a v míře, kterou přesně potřeboval.

U nás to byl rok plný poznávání a odpoutání se.

POZNÁVÁNÍ – sebe navzájem a sebe samých. Vedla jsem sebe i syna k hlubší introspekci, k nahlížení do skutečných motivů jednání a mluvení svých i jeho. V šesti letech je skvělým parťákem i v této oblasti a velmi rychle chápe a praktikuje.

ODPOUTÁNÍ SE – od představ o sobě samých, od představ o těch druhých, od mateřství a zajištění obživy jako svazující zátěži, od synovství jako pouta zatíženého vděčností, od starých programů rodu, od vžitých vzorců „dobrého“ pracovníka, kamaráda a člena rodu i širší společnosti, od nátlaku na sebe a svoje fyzické tělo… Témat přehršel. Nebylo dne, kdy bych nezpracovávala něco napříč časem a prostorem.

Přišel i čas odložit kuklu a ukázat se.

Vystoupit ze své komfortní zóny.

A souběžně s odkládáním pout přicházela větší LEHKOST do mého bytí zrcadlená větší UVOLNĚNOSTÍ mého synka. Děti jsou skvělý barometr.

Téma BÝT VIDĚT  je pro mne dosud zásadní, je spojené se strachem z kopanců od okolí. Ale – souběžně s odpoutáváním sebe od jakýchsi zažitých projekcí přichází stále silnější pocit: Je mi to vlastně jedno.

Rok důvěry, dalo by se říct/napsat.

Rok založený na pevné víře, občas kolísající, že mé vedení, mé Vyšší já, které prodlévá ve sféře bez omezujícího ega, že tato nitka k jasnému Božství přesně ví a vede mě. A záleží jen na mně, jak se nechám vést nebo kolik strachů a imaginárních obav ještě poslechnu… Vedení je stále jasnější, ukazuje již i souvislosti, které zpočátku roku byly zahaleny mlhou. Teď již je vidět aspoň část dokonalosti, jíž ta Božská tapiserie je tvořena.

Souvisí to však i s odpovědností.

S odpovědností…

 • za všechny svoje pocity, emoce, vjemy, že budou uslyšeny, uviděny, uctěny a uznány, brány v potaz;
 • za všechny myšlenky, že jsou čistě a výhradně mým produktem - a na mně záleží, zda a do jaké míry jim budu naslouchat a řídit se jimi;
 • za stav svého fyzického těla - jen a jen na mně záleží, čím je sytím, jak mu naslouchám a uvádím do rovnováhy jeho potřeby;
 • za spojení se svou duší, se svým Božstvím - jen já mohu a vlastně musím naslouchat Božímu hlasu v sobě;
 • za stav rodu a rodiny - moje vyzařování i emoční pole ovlivňuje všechny ostatní v mé blízkosti;
 • za stav Země - vše, co řeknu, pomyslím a udělám... ovlivní část života na této nádherné planetě, našem domově.

Ta odpovědnost mě zpočátku drtila svojí tíhou, toužila jsem, aby všichni UŽ procitli, aby uviděli a začali měnit…

A s tím souvisí také jedna z nejdůležitějších cest tohoto roku – RESPEKT a UCTĚNÍ cesty a úrovně každé živé bytosti. Ať už se jedná o člověka, živočicha, rostlinu, strom, kámen, virus, bakterii…

Každý má právo žít tak, jak chce a potřebuje.

V jisté úrovni jsme propojeni všichni spolu neviditelnými vlákny energie,

která stvořila a tvoří vše, co jest.

LÁSKOU.

 • Děkuji Lásce za všechny lidi, kteří prošli mým životem.
 • Děkuji Lásce za všechny emoce, myšlenky, slova a činy, které byly součástí tohoto roku i celého dosavadního života.
 • Děkuji Lásce za své předky, kteří připravili cestu pro nás, již teď zde můžeme žít a tvořit.
 • Děkuji Lásce, že smím sloužit Zemi a lidem.
 • Děkuji Lásce za všechny projevy života na této planetě.
 • Děkuji Lásce za jedinečnost každého stvoření a každé bytosti.
 • Děkuji Lásce za otevřené pole nekonečných možností.
 • Děkuji Lásce za bezedné moře milosti Boží.
 • Děkuji Lásce za dar Života samého.

Život začíná v nás samých, žijeme každý ten svůj jedinečný originál.

I změna může tak začít v každém z nás, v ten pravý čas, kdy dozraje. Jen my sami v hloubi sebe víme, co je pro nás TO NEJLEPŠÍ.

A proto nám všem přeji – jen to nejlepší…

Děkuji za tento požehnaný rok a naplněna důvěrou vstupuji do nového… s vámi, drazí milovaní.

V lásce nám žehnám

Sóham

Stanislava Sóham
Jsem učitelka svobody, průvodkyně příběhem duše, vědomá žena. Vedena darem své duše - hlubokou empatií a schopností vnímat souvislosti lidského příběhu daleko za viditelným obzorem - učím lidi projít hlubinami jejich jedinečného životního příběhu a na dně objevit sebe. Svoji sílu, krásu, originalitu. Začít měnit život k obrazu svému a žít otevřené pravdivé vztahy.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.