Sóham

Cesta svobody

Jsem spirituální průvodkyně na cestě k vnitřní svobodě a integritě mysli, těla a duše. Provázím k propojení na hluboké vitřní úrovni. Jak nahoře, tak dole. Jak uvnitř, tak venku.

Pomáhám lidem odložit masky a role ega a žít svou krásu, záři, jedinečnost své autenticity. 

Provázím skrze uctění minulosti a malosti k vědomí sebe jako tvůrce, autority sobě sama.

Přechodové rituály, taneční medicínu a terapeutické techniky kombinuji individuálně dle potřeb v souladu s vedením Vyšším Já.

Spirit&Life mentoring a provázení vnitřní transformací

Jedním z darů mé duše je schopnost hlubokého vhledu, empatie a aktivní channeling ze sfér světelných průvodců a Vyššího Já.

Pomáhám lidem odložit staré nefunkční programy mysli a otroctví podřízenosti autoritám až k napojení se na vlastní zdroj bezpodmínečné lásky a vnitřní síly. Pomocí světelné práce aktivujeme trvalé spojení s duší a světelnými průvodci.

Provázím ke svobodě na principu převzetí plné zodpovědnosti za sebe a svůj život a propojuji mysl, tělo a duši v Duchu/Zdroji.

Integruji mnoho směrů poznání s channelingem v napojení na čistý Zdroj, multidimenzionální průvodce i práci s jemněhmotnou energií a zcela praktickými schopnostmi a dovednostmi tak, aby změna dosedla do hmoty a byla TRVALÁ. 

Můžeme vše, co si sami dovolíme. 

Vše, co hledáme vně, neseme v sobě samých. Čeká jen na objevení...

Je náš čas. Můj, Tvůj... náš. 

Více informací o mých službách individuálních i skupinových se skrývá hned za tlačítkem. :) 

Pro Vás, kteří přicházíte nově - zde v odkazu si můžete přečíst zpětnou vazbu a reference od klientů. Zveřejňuji s jejich souhlasem a laskavým svolením... a děkuji každému, kdo přichází, aby sebou rozsvítil Zemi a vesmír. 

ZDARMA - prožitková meditace Rozsviť svou jiskru duše

a záznam workshopu Spoj hlavu a srdce

A také...

- nahrávky meditací a rituálů, channelingy

- připravované tréninky a prožitkové webináře

a další... 

Tanči životem plná své síly a lásky a žij v souladu se svou duší. 

Setkání pro ženy 

s mystériem bohyní 

4 archetypy

4 témata

4 měsíce

max 12 žen

...a také rituály, vizualizace, kakao, henna, smích a sdílení, vzájemná inspirace a podpora

3 volná místa

 

     Cesta k sobě - 21denní prožitková e-mailová výzva     

 

Témata z reálného života, vztahů - sebeúcta, sebepřijetí, sebeláska

tematická zastaveníčka

meditace s vizualizací

pracovní listy

rituály

nahrávky e-mailem.

Trvalá hodnota

Opři se o vnitřní harmonii mysli, duše a těla

a odlož nejistotu, sebelítost a oběť v sobě

Prožitkový seminář

27. 4. 2024

 

Kamenná brána

Dubňany

- jižní Morava

Zde se můžete začíst... a seznámit se skrze slova  

Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou

Poslední dny mi často vytanou v mysli slova: Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. Kdysi jsem četla stejnojmenný román zachycující fantazijně příběhy posledních dnů této nádherné civilizace… a silně mě zasáhl. Pamatuji se. Na mnoho… nejen z doby vzestupu, i pád. A jako by i současná doba nesla v sobě pachuť podobné apokalypsy… Připomíná se. Možná i proto každý východ slunce vítám s radostí...

Celý článek

Proměna ženy

Milý muži, vše se rychle mění. I já jsem v procesu proměny. Možná, že vyletí motýl, možná to bude něco jiného. Sama nevím, netuším. Vím jen, že musím. Musím opustit vše staré a bolavé, odevzdat mé dávné já, odevzdat viny a strachy a předsudky, i ty krásné představy o sobě a o nás… Vše odchází. Je čas. A rodí se něco zcela...

Celý článek

Síla afirmací

Naší hlavou víří v každém okamžiku spousty myšlenek, udává se, že denně ve své mysli dáváme pozornost asi 60 – 70 tisícům myšlenek. Některé jen tak proplouvají, jiným věnujeme skutečnou pozornost, rozvíjíme je a tvoříme řešení nějakého problému, utváříme s jejich pomocí naši realitu.  Často vnímáme slova či věty převzaté od okolí – rodičů, autorit, společenské konvence… A často...

Celý článek

Pochodeň lásky a odvahy

Dva světy. Dvě Země. Dva vesmíry koexistující vedle sebe. Tak vnímám dnešek. Stalo se to, o čem jsme s vykulenýma očima v roce 2012 snili a hloubali – jakže to teda vlastně bude? Jak jako budeme přecházet mezi dimenzemi? Jak jako budeme pro některé lidi neviditelní?? Teď to žijeme. Tady přecházíme mezi světy. Jsme převaděči. MOSTY. A vždy, abychom...

Celý článek

Otevřít oči do pravdy

Jako malá holčička jsem prý byla plná smíchu, radosti, stále jsem někde hopsala a tančila… a pořád se smála. Dávala radost ostatním lidem. Nepamatuji si to. Nepamatuji si samu sebe v tomto raném dětském věku. Mám ale pocity, občasné záblesky světla, kdy se ukáže i obraz spojený s pocitem v těle. Tělo si pamatuje. V paměti buněk se ukrývají veškeré vzpomínky,...

Celý článek

Quo vadis?

Kam kráčíš v mlze ztracen? V posledních dnech naše krajina zahalila se do mlhy.  Cítila jsem se podobně, jako se odráželo venku. Ztracená. Ztracená v houšti nařízení, opatření, rozhodování mezi bojem, pasivitou a jakoukoli jinou aktivitou. Nechutí jít bojovat, odporem vůči starému a nejistotou, jak ven z kolotoče. Jak tedy ven z mlhy?  Tato mlha už není závojem zapomnění, kterým jsme přikryli...

Celý článek

Lidstvo v pubertě?

Když tak hloubám nad událostmi naší doby, nad postojem lidstva k dění kolem a utíkáním před vnitřním světem, nabízí se mi srovnání s vývojem člověka.  Každý jsme se narodili tady na Zemi, vyšli jsme ze dvou jedinců, kteří poskytli svůj genetický otisk a ten dál neseme v našich tělech v paměti buněk, jako součást vědomí člověka.  Každý byl kdysi DÍTĚTEM, poznával svět...

Celý článek

Rok důvěry

,,Mami, je mi jedno, jestli zrovna děláš nebo neděláš vtípky a blbinky, ale není mi jedno, jestli mám maminku a jakou,“ dnes při usínání pronesl syn. U nás to byl rok plný poznávání a odpoutání se. POZNÁVÁNÍ – sebe navzájem a sebe samých. Vedla jsem sebe i syna k hlubší introspekci, k nahlížení do skutečných motivů jednání a mluvení svých i jeho. V šesti letech je...

Celý článek

Pozvi vášeň do života

Spaluje mě vášeň. Hořím vášní. Vášnivé polibky, vášnivé objetí, tanec plný vášně… vášnivé cokoli… Znáš to? Pamatuješ si na prožitek vášně?  Jaké to je, cítit vášeň v těle? Jaké to je, nechat se pohltit vášní?  Často spojujeme vášeň pouze se sexualitou – a přitom sexuální energie je základní tvořivou silou našeho vesmíru. Při sexualitě či jiném intimním spojení s partnerem zaměřujeme...

Celý článek

Co je pravda?

aneb Od pohodlí k BYTÍ Chaos v současné době, informační válka, soupeření jednotlivých skupin a frakcí v získávání pozornosti davů i jednotlivců.  Člověk proti člověku. Informace proti informaci. Zdroj proti zdroji. Boj. Možná… Možná… Boží plán. Záměr vyjít ze sebe, ze svojí jednoty a nekonečné lásky a zažít sebe trochu jinak. V dualitním světě je jednoduché ztratit kompas při procházení mlhou zapomnění....

Celý článek