Sóham

Cesta svobody

Jsem spirituální průvodkyně na cestě k vnitřní svobodě a integritě mysli, těla a duše.

Vedena darem své duše - hlubokou empatií a schopností vnímat souvislosti lidského příběhu daleko za viditelným obzorem - pomáhám lidem projít hlubinami jejich jedinečného životního příběhu a na dně objevit SEBE. Svoji sílu, krásu, originalitu. Začít měnit život k obrazu svému a žít pravdivé otevřené vztahy. 

Spirit&Life mentoring a provázení vnitřní transformací

Jedním z darů mé duše je schopnost hlubokého vhledu, empatie a aktivní channeling ze sfér světelných průvodců a Vyššího Já.

Pomáhám lidem odložit staré nefunkční programy mysli a otroctví podřízenosti autoritám až k napojení se na vlastní zdroj bezpodmínečné lásky a vnitřní síly. Pomocí světelné práce aktivujeme trvalé spojení s duší a světelnými průvodci.

Provázím ke svobodě na principu převzetí plné zodpovědnosti za sebe a svůj život a propojuji mysl, tělo a duši v Duchu/Zdroji.

Integruji mnoho směrů poznání s channelingem v napojení na čistý Zdroj, multidimenzionální průvodce i práci s jemněhmotnou energií a zcela praktickými schopnostmi a dovednostmi tak, aby změna dosedla do hmoty a byla TRVALÁ. 

Můžeme vše, co si sami dovolíme. 

Vše, co hledáme vně, neseme v sobě samých. Čeká jen na objevení...

Je náš čas. Můj, Tvůj... náš. 

Více informací o mých službách individuálních i skupinových se skrývá hned za tlačítkem. :) 

Pro Vás, kteří přicházíte nově - zde v odkazu si můžete přečíst zpětnou vazbu a reference od klientů. Zveřejňuji s jejich souhlasem a laskavým svolením... a děkuji každému, kdo přichází, aby sebou rozsvítil Zemi a vesmír. 

Tanči životem plná své síly a lásky a žij v souladu se svou duší. 

Setkání pro ženy 

sTaneční medicínou

12 bohyní

během 12 měsíců

12 témat

12 darů a talentů

12 stínů

12 žen

...a také rituály, vizualizace,

vzájemná inspirace a podpora

Nejbližší a letos poslední tanec 

16. 12. 2023 ve 14.00

Opři se o vnitřní harmonii mysli, duše a těla

a odlož nejistotu, sebelítost a oběť v sobě

Prožitkový seminář

17. 11. 2023

 

Kamenná brána

Dubňany

- jižní Morava

Zde se můžete začíst... a seznámit se skrze slova  

Interview se Strachem

Ufff, tak do toho!  Dívám se na tebe, Strachu, dovoluji si tě vidět. I já tě vidím, má milá. Jsem šťastný, že mě vidíš. Nejsem tvá milá, tedy nechci být. A proč? Co ti vadí? Bojím se tě. Čeho se bojíš? Mě? Jsem tu přece, abych tě chránil… Ne, to tedy ne! Nechci tě. Chci, abys odešel,...

Celý článek

Zrcadlo, zrcadlo, co mi dnes zase povíš?

Zrcadlo, zrcadlo, co mi dnes zase povíš?  Povím ti, povím. A opravdu to chceš slyšet? Povím ti: Stojíš si ve výhledu!  Jak prosím? Zacláníš si. Uhni si konečně a podívej se pořádně! Na sebe – ne na to, kdo si myslíš, že jsi, nebo kdo si ostatní myslí, že jsi či bys měla být. Na sebe se podívej. A bez filtrů!...

Celý článek

Svoboda na obzoru

Někdy se mi zdá, že hory na obzoru se přiblížily.  Vždycky, když se podívám do modravých dálek, mám pocit jistoty a klidu, jakmile zahlédnu vrcholy Karpat v šedavém oparu. Působí dojmem: Neboj, jsme tady my, nic ti nehrozí. A když se zdá, že jsou blíž, v těch chvílích, kdy čekáme bouřku každým okamžikem, mění se ten pocit v cosi důvěrně známého....

Celý článek

Brána domů

Mami, víš, co je černá díra? A ty víš?  Je to portál. A co je portál? Brána. Brána?  Ano, brána domů. Cože??? No, jakože někde jsi a ten portál tě dovede domů. Můj téměř šestiletý syn velmi jednoduše vystihl současnou situaci. Mnozí se utápějí v depresích, ve stresu z toho, co bude, hledají záchranu kdekoli. Jiní třeba ne...

Celý článek

Čím je dcera na prahu ženství svému otci?

Při nedávné terapii se s velkou silou vynořily na světlo otázky, které vyvolaly mnoho vzpomínek a pocitů, většinou smíšených. A další otázky, jak to je dnes a jak by mohlo či mělo být, abychom tvořili zdravý a pravdivý svět. Každá žena, i každý muž, prošli jsme pubertou.  Obdobím, kdy dospělí šílí, co se to stává z jejich milovaných sladkých dětiček.  Děti také šílí...

Celý článek

Na počátku

Kdysi dávno, na počátku věků, se na neznámém místě nekonečného Vesmíru (možná tehdy ještě byl konečný, a tudíž to mohlo být na jeho konci) zrodila Láska… Jen tak, z ničeho, sama ze sebe, jako Velký třesk. Promnula si oči a rozhlédla se kolem. Nikde nic. Nikdo. Nikdy.  To je divné, pomyslela si, přece tu nejsem sama. A kde vlastně jsem? Je na tobě,...

Celý článek

Tajemství přání

Je vyzkoušeno, že přání se plní. I ta tajná. Jsme tvůrci vlastního osudu, vlastního vesmíru. Svět existuje uvnitř nás, vně se pouze odráží naše nitro.

Celý článek